DISDUKCAPIL
Please wait.

menu

Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN DISDUKCAPIL PESAWARAN

KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN